Bemutatkozás


Az Orvostechnikai Eszközök Gyártóinak és Forgalmazóinak Szövetsége (OSZ) 1997-ben alakult és 1998 márciusa óta a MedTech Europe (korábban Eucomed, az Európai Orvostechnikai Ipari Szövetség) uniós szervezet tagja.

Az OSZ az orvostechnikai eszközök hazai gyártásának és forgalmazásának meghatározó szereplőit képviseli, tagjai között a több milliárd forintos forgalmú magyar és multinacionális cégek, valamint kis- és középvállalkozások találhatók meg, melyek szolgáltatásaikkal az ország teljes területét lefedik. Termékeik és szolgáltatásaik az egészségügyi ellátás különböző szegmenseihez kapcsolódnak, és felölelik úgy a hagyományos, mind a legkorszerűbb technológiákat képviselő eszközöket és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások széles körét.

Elveink:

  • Törődünk a betegekkel és az egészségügyi szakdolgozókkal – a kórházakban és szanatóriumokban, az orvosi rendelőkben és az otthonápolásban.

  • Elősegítjük a betegek modern, innovatív, megbízható technológiákhoz való egyenlő hozzáférését.

  • Célunk egy nyitott szervezet és befogadó attitűd kialakítása az orvosokkal, betegekkel, kormányzati szervekkel és közigazgatási döntéshozókkal folytatott munka során.

  • A tagjaink nevében tevékenykedünk, képviseljük érdekeiket a hazai fórumokon és az egész világon, ezen belül kiemelten Európában.

  • Támogatjuk a magyar orvostechnológiai iparba történő befektetéseket ösztönző környezet kialakítását, a betegek, a fogyasztók, az alkalmazottak és a tagvállalatok javára és érdekében.

  • A tisztességes piaci magatartás követelményének eleget téve elősegítjük az iparágat érintő jelentős kérdések pontos értelmezését, és biztosítjuk ezek megfelelő hangsúllyal történő kezelését, mind nemzeti kormányzati, mind európai uniós szinten.

Az Orvostechnikai Szövetség belső munkavégzése szekciókban és munkabizottságokban történik. Az egyes szekciók (Hallókészülék; Inkontinencia; Kórházi Orvostechnika; Kötszer; Ortopédtechnika és Ortopéd Cipő; Rehabilitációs Eszközök; Sztóma; Képalkotó Diagnosztika, Telemedika és Információtechnológia) egy-egy szakmai terület kérdéseivel, problémáival foglalkoznak, míg a munkacsoportok (pl. Közbeszerzési, Befogadási Munkacsoport) a tagok igénye alapján a prioritást élvező témakörök köré szerveződnek, és működésük lehet állandó vagy átmeneti. Ezek mellett működik az OSZ Etikai Bizottsága, amely a 2011-ben revideált Etikai Kódex alapján felügyeli az ipar szereplőinek jogszabályi és etikai normák szerinti piaci magatartását.

Az OSZ 1998 óta Eucomed tagságán és európai bizottsági kapcsolatain keresztül folyamatos és aktív befolyásolással részt vesz az orvostechnikai eszközök gyártására és forgalmazására vonatkozó uniós szabályozás döntési folyamatában, és naprakész információkkal rendelkezik az iparág és hazánk uniós megítélését és szabályozását érintő kérdésekben. Képviselőink részt vesznek a szervezet munkacsoportjaiban a finanszírozás és támogatás, a bővítés és a kommunikáció-PR területein, valamint a jelentős nemzetközi konferenciákon és kiállításokon. Tapasztalatainkat és kapcsolatainkat hasznosítjuk a hazai szabályozás és gyakorlat EU-harmonizációjának megteremtésében, valamint a nemzetközi standardok és a működési elvek, struktúrák honosításában.

Tagvállalataink az OSZ nemzetközi szövetségbe való belépésével vállalták a szigorú minőségi szabályok betartását. Az Eucomed jelenleg 31 nemzeti szövetséget, jelentős számú vállalati tagot és pártoló céget tömörít, valamint közvetlenül vagy közvetve több mint 3500 gyártót és nagykereskedőt képvisel Európában és azon kívül.