Belépés a Szövetségbe


Az Orvostechnikai Szövetség nyitott minden olyan jelentkező cég illetve szervezet iránt, amely orvostechnikai eszközöket gyárt, forgalmaz vagy ilyen cégek érdekképviseletét végzi.

A belépési nyilatkozat kitöltése és aláírása igazolja, hogy a jelentkező elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Etikai Kódexét. A belépési nyilatkozat kézhez vételét követően a Szövetség Elnöksége dönt a felvételről.

Rendes illetve regisztrált tagságot az ágazatban dolgozó gazdasági társaságok, szervezeti tagságot az ágazatban dolgozó érdekképviseletek kérhetnek.

Minden rendes tag szavazati joggal rendelkezik a Közgyűléseken illetve más szövetségi rendezvényeken, képviselője pedig megválasztható elnökségi vagy etikai bizottsági tagnak, szekcióvezetőnek illetve szekcióvezető-helyettesnek. A regisztrált tagok tanácsakozási joggal vesznek részt a Szövetség munkájában és rendezvényein.


Tagdíj-kategóriák és -mértékek cégek számára a 2017. évben:


  Éves forgalom
  Éves tagdíj


  100 millió Ft/év alatt
  200 ezer forint
  100-250 millió Ft/év közötti forgalomnál
  280 ezer forint
  250-600 millió Ft/év közötti forgalomnál
  550 ezer forint
  600 millió - 1,2 milliárd Ft/év között
  850 ezer forint
  1,2 milliárd Ft/év feletti forgalom esetén
  1200 ezer forint


  Regisztrált tagok számára:
  az Alapszabályban meghatározottak szerint,
  a rendes tagok mindenkori tagdíjának 50%-a

  Szervezeti tagok számára:
  az Alapszabályban meghatározottak szerint,
  de legalább 500 ezer forint

  

Belépési szándéka jelzéseként kérem, szíveskedjék kitölteni és Titkárságunkra eljuttatni a "Kitöltendő dokumentumok"-at!